HTV - Phim và phim tài liệu đã ghi nhiều dấu ấn

Đài Truyền hình TP.HCM đã thành lập hãng phim TFS, góp phần nâng cao giá trị điện ảnh thông qua các thể loại phim truyền hình, phim tài liệu...

HTV
Xem thêm