45 năm HTV

Nội dung số - Cánh cửa không gian mạng kết nối HTV và khán giả

Khi nền tảng công nghệ số 4.0 phát triển, những người thực hiện chương trình của HTV đã nhanh chóng gia nhập vào "không gian mạng" để kết nối, tương tác và chủ yếu là phục vụ người xem Đài một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Bảo Châu - Duy Dương
Xem thêm