Ký ức về buổi phát sóng đầu tiên của HTV - Sài Gòn ngày đầu giải phóng

Trong ký ức của nhà báo lão thành cách mạng Trương Nghĩa Tiến, 45 năm qua chỉ như một giấc mơ và buổi phát sóng đầu tiên của Đài Vô tuyến Truyền hình Sài Gòn Giải Phóng (nay là Đài Truyền hình TP.HCM) chỉ như mới hôm qua...

Thanh Nhàn - Trần Tú