Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 8

Tình yêu của tuổi trẻ

Với chủ đề tuần này là “Tình yêu của tuổi trẻ”, đội của Quỳnh Hồ - Hải Ngân và đội của Gia Huy - Bảo Kun đã thể hiện quan điểm như thế nào về tình huống của chương trình? 

“Chuyện nhà chưa tỏ” được phát sóng lúc 20 giờ 20 phút thứ Ba hằng tuần trên kênh HTV7. 

Xem video
Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 8

Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 8

Tình yêu của tuổi trẻ
Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 6

Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 6

Kết hôn trước hay xây dựng sự nghiệp trước?
Chuyện to chuyện nhỏ

Chuyện to chuyện nhỏ

Chuyện nhà chưa tỏ
Nét đẹp vô hình

Nét đẹp vô hình

Chuyện nhà chưa tỏ
Mật ngọt chết ruồi

Mật ngọt chết ruồi

Chuyện nhà chưa tỏ
Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 5

Chuyện nhà chưa tỏ - Tập 5

Mật ngọt chết ruồi
Muôn ngàn kiểu ghen

Muôn ngàn kiểu ghen

Chuyện nhà chưa tỏ
Tình yêu của tuổi trẻ

Tình yêu của tuổi trẻ

Với chủ đề tuần này là “Tình yêu của tuổi trẻ”, đội của Quỳnh Hồ - Hải Ngân và đội của Gia Huy - Bảo Kun đã thể hiện quan điểm như thế nào về tình huống của chương trình?