Khơi nguồn cảm hứng - Tập 10

Khởi nghiệp không phải để làm giàu

Nhà sáng lập Cara Lighting và C.space - ông Nguyễn Quốc Thống cho biết, tư tưởng "khởi nghiệp để làm giàu, làm chủ" là một quan điểm sai lệch. Khởi nghiệp phải xuất phát từ đam mê, phải xác định mục tiêu và được công nhận bởi xã hội mới là điều đúng đắn.

Xem video