Dấu ấn của công nghệ truyền dẫn phát sóng: Cột ăng-ten cao 252m

Cột ăng-ten hiện đại được xây dựng kịp thời đã giải quyết nhiều “bài toán khó” cho quá trình truyền dẫn phát sóng của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.

Năm 1975, sau khi tiếp quản, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng hạ tầng và công nghệ có sẵn, các nhân viên của Đài lúc bấy giờ buộc phải sử dụng cột ăng-ten cũ chỉ cao 125m, công suất phát sóng nhỏ và nhiều lần bị hư, ngưng sóng phải sửa chữa. Trải qua 30 năm thay đổi và phát triển không ngừng, đáp ứng sự tiến bộ của đất nước, Ban Giám đốc Đài đã xin ý kiến của thành phố để xây dựng cột ăng-ten mới, có công suất lớn hơn và ổn định hơn. Vào cuối năm 2009, cột ăng-ten mới với chiều cao cao 252m đã hoàn thành và đi vào hoạt động cho đến ngày nay.

Theo ông Trương Vũ An Chinh, Giám đốc Trung tâm Truyền dẫn phát sóng của Đài Truyền hình TP.HCM: “Cột ăng-ten mà Đài đang sử dụng cực kỳ hiện đại, hệ thống phi-đơ ăng-ten đều có dự phòng, công suất phát sóng tốt, lớn hơn ăng-ten cũ rất nhiều lần. Hệ thống VHF, UHF, tương thích phát sóng analog, phát sóng số. Cũng nhờ vậy, đến năm 2008, Đài ngưng phát sóng analog và chuyển qua phát sóng số, việc chuyển giao công nghệ mới được thực hiện hết sức dễ dàng. Hiện tại, cột ăng-ten của Đài đang phát sóng DVB-T2 và có thể phối hợp với Đài khác để sử dụng chung hệ thống phát sóng”.  

Được coi là một trong những Trung tâm Truyền dẫn phát sóng hiện đại nhất Việt Nam, ông Trương Vũ An Chinh, Giám đốc Trung tâm Truyền dẫn phát sóng của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi về công trình ăng-ten hiện đại, cao 252m của Đài.

Mỹ Hạnh - Duy Dương