Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 14

Trở về giây phút ban đầu

Quang Minh thuyết phục Phương Uyên suy nghĩ lại; Trâm Anh khẳng định sẽ không ai tỏ tình với mình; Kim Hoàng quyết định dừng lại; Phương Uyên - Trung Vĩnh đi một vòng lớn để gặp nhau; Thanh Mai - Bá Tùng tiến triển tốt đẹp.

Ngôi nhà chung - 22g30 thứ Ba trên HTV7. 

Xem video
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 14

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 14

Trở về giây phút ban đầu
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 13

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 13

Em rất ghét phải trở thành một người thay thế
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 12

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 12

Nếu em nói ra, chúng ta sẽ kết thúc!
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 11

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 11

Tạm biệt và khởi hành
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 10

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 10

Kim Hoàng thẳng thắn bày tỏ trước phản ứng của Phương Uyên
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 9

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 9

Căng thẳng cuộc chiến giành vé ở lại
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 8

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 8

Ngã 3 đường, các thành viên trước giờ G
Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 7

Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 7

Trò chơi cảm xúc và những nụ hôn bất ngờ
Đi một vòng thật lớn để trở lại giây phút ban đầu

Đi một vòng thật lớn để trở lại giây phút ban đầu

Quang Minh thuyết phục Phương Uyên suy nghĩ lại; Trâm Anh khẳng định sẽ không ai tỏ tình với mình; Kim Hoàng quyết định dừng lại; Phương Uyên - Trung Vĩnh đi một vòng lớn để gặp nhau; Thanh Mai - Bá Tùng tiến triển tốt đẹp.