45 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình TP.HCM

Ngày 1/5 hằng năm là dịp kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình TP.HCM. Làn sóng của Đài qua năm tháng đã mang đến khán giả cả nước những chương trình truyền hình mang đậm bản sắc và dấu ấn riêng.

Trung tâm Tin tức