Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Rich Nguyễn


Chuyên gia trang điểm Phước Giàu (Rich Nguyễn) chia sẻ tại “Khoảnh khắc cuộc đời”: “Trang điểm là niềm đam mê để tôi khẳng định giá trị của bản thân”. Luôn nỗ lực và mang đến năng lượng tích cực, Rich Nguyễn đã theo đuổi đam mê như thế nào để thành công? 

“Khoảnh khắc cuộc đời” - 22g45 hằng ngày - HTV9 

 
Xem video