Huỳnh Nhu lội bùn hái sen

Bách nghệ kỳ thú

Cùng xem lại một số khoảnh khắc thú vị của khách mời trong chương trình "Bách nghệ kỳ thú"! 
Xem video