Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 26

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa (phần 2)

Tiếp tục câu chuyện về bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa, ân nhân của nhiều bệnh nhân ung thư. Anh đã chia sẻ về vấn đề "Bảo hành sau phẫu thuật", một điều thú vị và đáng trân trọng.

Xem video
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 26

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 26

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa (phần 2)
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 25

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 25

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 24

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 24

Đạo diễn Đạt Phi
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 23

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 23

Diễn viên Thuận Nguyễn
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22

Doanh nhân Tùng BT: Khởi nghiệp là cách chữa lành tổn thương
Gặp gỡ doanh nhân Tùng BT

Gặp gỡ doanh nhân Tùng BT

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 21

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 21

"Kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 20

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 20

Mục sư Lê Minh Phương: Tìm thấy ánh sáng cuối con đường