HTV đã có những bước phát triển đột phá

Trong vị thế khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, HTV sẵn sàng giúp đỡ, đào tạo nghiệp vụ cho anh chị em phóng viên ở các đài địa phương lân cận.

HTV
Xem thêm