HTV - Chưa một ngày ngừng phát sóng kể từ năm 1975

Để có 100 giờ phát sóng liên tục mỗi ngày trên các kênh HTV9, HTV7, từ HTV1 đến HTV4 kỹ thuật số đòi hỏi cả một ê-kip nghiệp vụ hơn 1.000 người.

HTV
Xem thêm