Cuộc hội ngộ của những "lão thành" HTV - Phần 2

Đội ngũ anh em quay phim trong nước vào năm 1975 có thể "đếm trên đầu ngón tay", nhưng họ đã trở thành những người đầu tiên chung tay tạo nên "tiếng vang" cho truyền hình Việt Nam.

HTV
Xem thêm