Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm HTV

Trong 45 qua, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) không ngừng được củng cố và phát triển, luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp Báo chí cách mạng của Đảng và Nhà nước. HTV đã vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm.

Đồng chí Trường Chinh thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 1976

Đại tướng Văn Tiến Dũng thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM tháng 8/1976

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM tháng 01/1981

Đồng chí Nguyễn Văn Linh thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 1997

Đồng chí Võ Văn Kiệt thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 1997

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 1997

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM ngày 11/02/2008

Đồng chí Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM ngày 23/7/2008

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 2017

Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm và làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM năm 2017

Sỹ Thành - Ảnh: Tư liệu