Hãng phim TFS - Điểm nhấn "trưởng thành" của HTV

Việc thành lập Hãng phim TFS của Đài năm 1991 là một điểm nhấn trưởng thành của HTV về chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực sản xuất phim truyện, phim tài liệu.

HTV