Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử từ sớm

5,4 triệu cử tri tại TP Hà Nội đã nô nức, hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm để trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Nguồn: Trung tâm Tin tức