Cử tri gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày bầu cử

Hơn 5,58 triệu cử tri tại TP.HCM đã tham gia ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những lá phiếu để trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức