TP.HCM: Công nhân hân hoan tham gia bầu cử

Hơn 276 ngàn công nhân, người lao động đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM hân hoan tham gia bầu cử - thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình, đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn Thành phố,

Nguồn: Trung tâm Tin tức