Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hân hoan tham gia bầu cử

Sáng nay (23/5), tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 9 thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã có 842 cử tri là các cán bộ chiến sĩ, công nhân viên làm việc tại Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia bỏ phiếu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức