Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ ký một thỏa thuận lịch sử

Bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận trả lương bình đẳng lịch sử ở Washington, DC

HTV Thể Thao