KHTN lớp 6 - Bài 21: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

KHTN lớp 6 - Bài 21: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Mục tiêu của bài học giúp các em nhận biết được cơ thể đơn bào và đa bào thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể...
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Hôm này chúng ta sẽ cùng đến với bài "Sự lớn lên và sinh sản của tế bào" để tìm hiểu quá trình sinh trưởng của con người và các loài động thực vật xung quanh chúng ta.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Ở bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 18: Tế bào động vật và tế bào thực vật

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 18: Tế bào động vật và tế bào thực vật

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Cấu tạo và chức năng của tế bào

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Cấu tạo và chức năng của tế bào

Ở bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của từng loại tế bào.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 16: Khái quát chung về tế bào

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 16: Khái quát chung về tế bào

Ở bài học này, các em sẽ được tìm hiểu khái quát về tế bào, từ đó nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo và chức năng của từng loại tế bào.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 15: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 15: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

Ở bài học số 15, các em sẽ được học về các phương pháp tách chất ra khỏi một hỗn hợp dựa vào tính chất của chúng, đồng thời biết thêm về việc ứng dụng các phương pháp ấy trong thực tế và các thiết bị tách chất cơ bản.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Chất tinh khiết hỗn hợp

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Chất tinh khiết hỗn hợp

Trong bài học hôm nay, các em sẽ hiểu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp; phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất; nhận ra một số khí có thể hoà tan trong nước; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước...
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số nguyên liệu, một số lương thực thực phẩm

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số nguyên liệu, một số lương thực thực phẩm

Trong bài này, các em sẽ được biết về khái niệm một số nguyên liệu và một số lương thực thực phẩm trong đời sống hằng ngày.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng

Trong cuộc sống, rất nhiều loại chất được sử dụng làm nhiên liệu. Chúng rất đa dạng về tính chất và được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số nhiên liệu có thể gây hại cho môi trường sống.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số vật liệu thông dụng

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số vật liệu thông dụng

Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu về tính chất và cách ứng dụng của một số vật liệu thông dụng.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu về không khí và tầm quan trọng của không khí đối với cuộc sống của con người. Ngoài ra, các em sẽ được biết về lí do tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường không khí.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 8: Tính chất của chất (tiếp theo)

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 8: Tính chất của chất (tiếp theo)

Tiếp tục với bài học tính chất của chất, các em sẽ học về khái niệm của sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và nắm được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất và nêu được sự đa dạng của chất.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Oxygen

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Oxygen

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Oxygen; tính chất của Oxygen; tầm quan trọng của Oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu...
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 8: Tính chất của chất (Tiếp theo)

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 8: Tính chất của chất (Tiếp theo)

Tiếp tục với bài học tính chất của chất, các em sẽ học về khái niệm của sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và nắm được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.
Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tính chất của chất

Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tính chất của chất

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về chủ đề một số tính chất của chất, khái niệm về sự nóng chảy, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.
KHTN lớp 6 - Bài 6: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất

KHTN lớp 6 - Bài 6: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất

Thực tế, khi nói về chất, chúng có muôn hình vạn trạng. Chính vì vậy, ở bài học này, các em sẽ được học về sự đa dạng và các thể cơ bản của chất.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 5: Đo nhiệt độ

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 5: Đo nhiệt độ

Trong bài học này, các em sẽ được học về cách đo nhiệt độ, hiểu thế nào là nhiệt độ, nhiệt kế, thanh nhiệt độ Celsius.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 4: Đo khối lượng, đo thời gian

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 4: Đo khối lượng, đo thời gian

Trong bài này, các em sẽ được biết về quy định trong việc đo khối lượng và đo thời gian, sau đó vận dụng và luyện tập trong cuộc sống.
KHTN lớp 6 - Bài 3: Đo chiều dài

KHTN lớp 6 - Bài 3: Đo chiều dài

Trong bài học này, các em sẽ được học về cách đo chiều dài bằng các đơn vị tính, tìm hiểu về những dụng cụ đo và thao tác đo chiều dài.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 2: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 2: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Trong bài 2, các em sẽ được biết về những quy định trong phòng thực hành, tìm hiểu về một số dụng cụ đo, học cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.