Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 5: Đo nhiệt độ

Trong bài học này, các em sẽ được học về cách đo nhiệt độ, hiểu thế nào là nhiệt độ, nhiệt kế, thanh nhiệt độ Celsius.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm