Tin học lớp 6 - Bài 9: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Tin học lớp 6 - Bài 9: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về khái niệm thư điện tử, lưu ý khi sử dụng thư điện tử, mặt trái của thư điện tử...
Tin học lớp 6 - Bài 8: Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin (Phần 2)

Tin học lớp 6 - Bài 8: Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin (Phần 2)

Ở bài học này, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách thức hoạt động của những thông tin trên website, cách truy cập và phương thức tìm kiếm thông tin trên Internet,...
Tin học lớp 6 - Bài 7: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Tin học lớp 6 - Bài 7: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Trong bài học hôm nay, các em sẽ biết được những thông tin trên web, cách truy cập thông tên trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, thực hành sử dụng thư điện tử.
Tin học lớp 6 - Bài 6: Máy tính và Internet

Tin học lớp 6 - Bài 6: Máy tính và Internet

Trong bài học hôm nay, các em sẽ biết được: Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây; cáp mạng, switch là thiết bị cơ bản của mạng không dây; nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
Tin học lớp 6 - Bài 5: Mạng máy tính và Internet

Tin học lớp 6 - Bài 5: Mạng máy tính và Internet

Trong bài học hôm nay, các em cùng tìm hiểu ba thành phần của mạng máy tính và thiết bị mạng.
Tin học lớp 6 - Bài 4: Mạng máy tính và Internet

Tin học lớp 6 - Bài 4: Mạng máy tính và Internet

Trong bài học hôm nay, các em cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản về mạng máy tính và Internet, từ đó ứng dụng vào cuộc sống.
Tin học lớp 6 - Bài 3: Máy tính và cộng đồng

Tin học lớp 6 - Bài 3: Máy tính và cộng đồng

Trong bài học hôm nay, các em ôn lại kiến thức cũ: Máy tính trong hoạt động thông tin, biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh...
Tin học lớp 6 - Bài 2: Chủ đề A "Máy tính và cộng đồng 2"

Tin học lớp 6 - Bài 2: Chủ đề A "Máy tính và cộng đồng 2"

Ở bài 2 môn Tin học, các em sẽ được tìm hiểu về vai trò của máy tính trong hoạt động thông tin, cách biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính.
Tin học lớp 6 - Bài 1: Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng

Tin học lớp 6 - Bài 1: Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng

Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng bao gồm các nội dung: Thông tin - thu nhận và xử lý thông tin, Lưu trữ và trao đổi thông tin.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.