Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tính chất của chất

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về chủ đề một số tính chất của chất, khái niệm về sự nóng chảy, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm