Khoa học tự nhiên lớp 6

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu về không khí và tầm quan trọng của không khí đối với cuộc sống của con người. Ngoài ra, các em sẽ được biết về lí do tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường không khí.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm