Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 18: Tế bào động vật và tế bào thực vật

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm