Khoa học tự nhiên lớp 6

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 8: Tính chất của chất (Tiếp theo)

Tiếp tục với bài học tính chất của chất, các em sẽ học về khái niệm của sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và nắm được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm