Khoa học tự nhiên lớp 6

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 15: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

Ở bài học số 15, các em sẽ được học về các phương pháp tách chất ra khỏi một hỗn hợp dựa vào tính chất của chúng, đồng thời biết thêm về việc ứng dụng các phương pháp ấy trong thực tế và các thiết bị tách chất cơ bản.

Đài Truyền hình TP.HCM