Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 4: Đo khối lượng, đo thời gian

Trong bài này, các em sẽ được biết về quy định trong việc đo khối lượng và đo thời gian, sau đó vận dụng và luyện tập trong cuộc sống.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm