Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số vật liệu thông dụng

Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu về tính chất và cách ứng dụng của một số vật liệu thông dụng.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm