Khoa học Tự nhiên - Lớp 6

KHTN lớp 6 - Bài 3: Đo chiều dài

Trong bài học này, các em sẽ được học về cách đo chiều dài bằng các đơn vị tính, tìm hiểu về những dụng cụ đo và thao tác đo chiều dài.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm