Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Ở bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm