Lớp 6 - Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 2: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Trong bài 2, các em sẽ được biết về những quy định trong phòng thực hành, tìm hiểu về một số dụng cụ đo, học cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm