KHTN lớp 6 - Bài 21: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Mục tiêu của bài học giúp các em nhận biết được cơ thể đơn bào và đa bào thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể...

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm