Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Chất tinh khiết hỗn hợp

Trong bài học hôm nay, các em sẽ hiểu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp; phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất; nhận ra một số khí có thể hoà tan trong nước; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước...

Đài Truyền hình TP.HCM