Khoa học tự nhiên lớp 6

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 16: Khái quát chung về tế bào

Ở bài học này, các em sẽ được tìm hiểu khái quát về tế bào, từ đó nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo và chức năng của từng loại tế bào.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm