Lịch sử lớp 6 - Bài 10: Các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ XX

Lịch sử lớp 6 - Bài 10: Các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ XX

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về lịch sử các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X - sự giao lưu thương mại, văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X.
Lịch sử lớp 6 - Bài 9: Các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X

Lịch sử lớp 6 - Bài 9: Các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về lịch sử các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X; sự giao lưu thương mại, văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X.
Lịch sử lớp 6 - Bài 8: Xã hội La Mã cổ đại

Lịch sử lớp 6 - Bài 8: Xã hội La Mã cổ đại

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về lịch sử hình thành và quá trình duy trì, tồn tại của xã hội La Mã cổ đại.
Lịch sử lớp 6 - Bài 7: Xã hội cổ đại Hy Lạp

Lịch sử lớp 6 - Bài 7: Xã hội cổ đại Hy Lạp

Nối tiếp chủ đề về xã hội cổ đại, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về xã hội cổ đại Hy Lạp.
Lịch sử lớp 6 - Bài 6: Xã hội cổ đại Trung Quốc

Lịch sử lớp 6 - Bài 6: Xã hội cổ đại Trung Quốc

Nối tiếp chủ đề về xã hội cổ đại, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về xã hội cổ đại Trung Quốc.
Lịch sử lớp 6 - Bài 5: Xã hội cổ đại Lưỡng Hà, xã hội cổ đại Ấn Độ

Lịch sử lớp 6 - Bài 5: Xã hội cổ đại Lưỡng Hà, xã hội cổ đại Ấn Độ

Nối tiếp chủ đề về xã hội cổ đại, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về xã hội cổ đại Lưỡng Hà, xã hội cổ đại Ấn Độ.
Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Xã hội cổ đại Ai Cập

Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Xã hội cổ đại Ai Cập

Trong chủ đề về xã hội cổ đại (gồm 5 tiết), hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Xã hội cổ đại Ai Cập.
Lịch sử lớp 6 - Bài 3: Thời kỳ nguyên thuỷ, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp

Lịch sử lớp 6 - Bài 3: Thời kỳ nguyên thuỷ, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp

Ở bài học này các em sẽ được biết về thời kỳ nguyên thủy, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
Lịch sử lớp 6 - Bài 2: Bản đồ, tìm đường đi trên bản đồ

Lịch sử lớp 6 - Bài 2: Bản đồ, tìm đường đi trên bản đồ

Trong bài học tiếp theo ở môn Địa lý, các em sẽ hiểu định nghĩa về bản đồ và cách tìm đường đi trên bản đồ.
Bài 2 Lịch sử lớp 6: Thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc loài người và xã hội nguyên thủy

Bài 2 Lịch sử lớp 6: Thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc loài người và xã hội nguyên thủy

Ở bài học này các em sẽ được biết về thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc của loài người và sự hình thành xã hội nguyên thủy.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về KHTN và các lĩnh vực chủ yếu của KHTN

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về KHTN và các lĩnh vực chủ yếu của KHTN

Các em học sinh lớp 6 sẽ tìm hiểu về thế nào là Khoa học tự nhiên và các lĩnh vực của Khoa học tự nhiên.
Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Tại sao phải học lịch sử

Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Tại sao phải học lịch sử

Giới thiệu về bộ môn Lịch sử với các em học sinh đầu cấp THCS.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.