Chuông vàng vọng cổ 2018: Bắt đầu vòng sơ tuyển

Chuông vàng vọng cổ 2018: Bắt đầu vòng sơ tuyển

Sau gần một tháng nhận hồ sơ đăng ký, cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2018 sẽ chính thức khởi động với vòng sơ tuyển đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam bộ. Chặng đường mới tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho sân khấu cải lương lại bắt đầu.
Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 13 - năm 2018

Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 13 - năm 2018

Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” là một trong những hoạt động nghệ thuật truyền thống do Đài Truyền hình TP.HCM khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay.
Thể lệ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018

Thể lệ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018

Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” là một trong những hoạt động nghệ thuật truyền thống do Đài Truyền hình TP.HCM khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay.