Chuông vàng vọng cổ 2021

Ngọc Diễm - Dĩ Luân xuất sắc vượt thử thách hỏi - đáp nhanh

"Hỏi nhanh đáp gọn" là một trò chơi nhỏ để thử tài hiểu biết của thí sinh về nghệ thuật sân khấu cải lương, những trích đoạn nổi tiếng, về "Chuông vàng vọng cổ"... Và Ngọc Diễm - Dĩ Luân là cặp thí sinh đầu tiên tham gia thử thách này.

Bình Quyên