Thể lệ tham gia vòng thử giọng Chuông vàng vọng cổ 2024

Thể lệ tham gia vòng thử giọng Chuông vàng vọng cổ 2024

Chuông vàng vọng cổ 2024

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Thoisu/trailer/show/CVVC/CVVC2024.mp4
Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - 2023

Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - 2023

20g30 Chủ nhật 24/9/2023 trên HTV9

https://www.youtube.com/embed/kVnfrquxeRI?si=jgC1Vrn4Gyti3dSr
Trailer Chung kết 3 - "Chuông vàng Vọng cổ" 2023

Trailer Chung kết 3 - "Chuông vàng Vọng cổ" 2023

Chuông vàng Vọng cổ 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/CVVC2023/Trailer/cvck3.mp4
Truyền hình trực tiếp Vòng chung kết 1 "Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - 2023"

Truyền hình trực tiếp Vòng chung kết 1 "Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - 2023"

21g Chủ nhật 3/9/2023

https://www.youtube.com/embed/ut9xV4WzRDE?si=wgwEKTwxOVHzVvtO
Đêm Tuyển chọn 4 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Đêm Tuyển chọn 4 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Công bố thí sinh thứ 9 vào vòng Chung kết

https://www.youtube.com/embed/vxyLsU78CA8?si=46xq9KOPLVq12zVX
Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 4

Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 4

Chuông vàng vọng cổ 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Thoisu/trailer/CVVC2023/DTC4.mp4
Đêm Tuyển chọn 3 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Đêm Tuyển chọn 3 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Ai sẽ tiếp tục nhận được tấm vé vào Chung kết?

https://www.youtube.com/embed/FR5a04OWSC8
Đêm Tuyển chọn 2 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Đêm Tuyển chọn 2 - Chuông vàng vọng cổ 2023

Đêm thi "bùng nổ" với nhiều bất ngờ

https://www.youtube.com/embed/KyGeIp-SzF8
Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 3

Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Thoisu/trailer/CVVC2023/DTC3.mp4
Đêm Tuyển chọn 1 - Chuông vàng Vọng cổ 2023

Đêm Tuyển chọn 1 - Chuông vàng Vọng cổ 2023

Bùng nổ nhiều màn tranh tài gây cấn tại vòng Tuyển chọn 1

https://www.youtube.com/embed/ahqpqqBRr34
Mỹ Lệ: Sân khấu "Chuông vàng vọng cổ" là một ước mơ!

Mỹ Lệ: Sân khấu "Chuông vàng vọng cổ" là một ước mơ!

Chuông vàng vọng cổ 2023

https://www.youtube.com/embed/aUGkRUJkt_o
Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 2

Tường thuật đêm thi vòng Tuyển chọn 2

Chuông vàng vọng cổ 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Thoisu/Video/1.mp4