Chuông vàng vọng cổ 2021

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... thí sinh Chuông Vàng!

9 thí sinh xuất sắc nhất của "Chuông vàng vọng cổ" 2021 đã trải qua tuần đầu tiên tại Nhà chung với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Họ vừa cùng vui vẻ chuẩn bị đạo cụ, phục trang, vừa chăm chỉ và hết mình tập luyện với các huấn luyện viên...

Bình Quyên