Chuông vàng vọng cổ 2021

Tiếng lòng của thí sinh tham gia Chuông vàng vọng cổ 2021

Với hình thức thi online năm nay, các thí sinh sẽ thấy khá bất ngờ nhưng rất hợp lý. Các bạn bảo vệ tốt sức khoẻ của mình, thực hiện đúng chỉ thị của Chính phủ và có thể chủ động hơn trong bài thi, không sợ áp lực trước Ban Giám khảo...

Đài Truyền hình TP.HCM