Chuông vàng vọng cổ 2021

Yến Nhi - Minh Nghĩa nhanh chóng "hạ gục" thử thách hỏi nhanh

Dường như, không có câu hỏi nào có thể gây khó khăn cho thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" 2021. Cũng như các cặp thí sinh ở những tập trước, Yến Nhi và Minh Nghĩa nhanh chóng hoàn thành các câu hỏi trong thử thách "Hỏi nhanh đáp gọn".

Kim Quyên