Tin học lớp 6 - Bài 9: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về khái niệm thư điện tử, lưu ý khi sử dụng thư điện tử, mặt trái của thư điện tử...

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm