Tin học lớp 6

Tin học lớp 6 - Bài 8: Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin (Phần 2)

Ở bài học này, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách thức hoạt động của những thông tin trên website, cách truy cập và phương thức tìm kiếm thông tin trên Internet,...

Đài Truyền hình TP.HCM