Tin học lớp 6 - Bài 7: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Trong bài học hôm nay, các em sẽ biết được những thông tin trên web, cách truy cập thông tên trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, thực hành sử dụng thư điện tử.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm