Tin học lớp 6 - Bài 3: Máy tính và cộng đồng

Trong bài học hôm nay, các em ôn lại kiến thức cũ: Máy tính trong hoạt động thông tin, biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh...

Đài Truyền hình TP.HCM