Tin học lớp 6 - Bài 4: Mạng máy tính và Internet

Trong bài học hôm nay, các em cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản về mạng máy tính và Internet, từ đó ứng dụng vào cuộc sống.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm