Tin học lớp 6 - Bài 6: Máy tính và Internet

Trong bài học hôm nay, các em sẽ biết được: Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây; cáp mạng, switch là thiết bị cơ bản của mạng không dây; nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm